Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Nattskärra Caprimulgus europaeus

Nattskärra

Källahamn 28 maj 2009.

Foto: Johannes Rydström © 2009.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.