Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Nattskärra Caprimulgus europaeus

Nattskärran är utan tvivel en av Sandöns årsvissa häckfåglar. Den hörs då och då spela från Lägerplatsen. På försommaren rastar ofta nattskärror i stranddynerna, och de flyger då upp när man passerar förbi.

Första fyndet:

NattskärraNattskärraNattskärra

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.