Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Mosnäppa Calidris temminckii

Ses sparsamt på vårsträck i maj och början av juni samt talrikare på höststräck i juli och augusti. Ses dock sällan i sträckflykt utan mosnäppor ses rastande, och då nästan uteslutande på Bredsandsudde. Som mest har 10 ex setts samtidigt på udden i augusti.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.