Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Brushane Calidris pugnax

Ses sällsynt på nordsträck i maj och sparsamt på sydsträck från slutet av juni till september.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.