Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Småsnäppa Calidris minuta

Ses på sträck i slutet av maj och början av juni samt mer talrikt i augusti och september.

Första fyndet:

Småsnäppa

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.