Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Skärsnäppa Calidris maritima

Skärsnäppa vid Bredsandsudde

Bredsandsudde 27 oktober 2008.

Foto: David Lundgren © 2008.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.