Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Skärsnäppa Calidris maritima

Första fynden:

Skärsnäppa vid Bredsandsudde

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.