Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Lappsparv Calcarius lapponicus

Ses sällsynt i maj och relativt talrikt i september och i oktober.

Första fynden:

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.