Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Spovsnäppa Calidris ferruginea

Spovsnäppa

Bredsandsudde 30 juli 2007.

Foto: Måns Grundsten © 2007.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.