Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Spovsnäppa Calidris ferruginea

Ses sällsynt på vårsträck i maj och sparsamt på höststräck i juli, augusti och september.

Första fyndet:

Spovsnäppa

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.