Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Myrsnäppa Calidris falcinellus

Första fynden:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.