Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Kustsnäppa Calidris canutus

Ses oftast fåtaligt på sträck i slutet av maj och i början av juni samt i juli, augusti och september. Vid gynnsamma väderbetingelser kan stora flockar ses från Bredsandsudde på vårsträcket. Den 4 juni 2004 var vinden måttlig sydlig, det var god sikt och blå himmel utom i väster, där det låg en molnbank som gynnade upptäckten av vadarflockar högt på himlen. Denna dag sträckte hela 1130 kustsnäppor mot nordost och den största flocken var på 450 ex.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.