Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Korttålärka Calandrella brachydactyla

Ses sällsynt i maj och i juni.

Första fynden:

KorttålärkaKorttålärkaKorttålärkaKorttålärkaKorttålärka

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.