Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Kärrsnäppa Calidris alpina

Ses oftast sparsamt på vårsträck i maj och början av juni samt allmänt på höststräck i juli, augusti, september och oktober. Under vårsträcket kan man vid nordostlig vind få se många kärrsnäppor sträcka förbi Bredsandsudde. Högsta noterade antal är 3142 ex som sträckte 27 maj 2012.

Första fyndet:

Kärrsnäppa

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.