Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Sandlöpare Calidris alba

Sandlöparen uppträder regelbundet men fåtaligt under vårsträcket i slutet av maj och början av juni, talrikare under höststräcket från slutet av juli.

Första fyndet:

Sandlöpare

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.