Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Knipa Bucephala clangula

Ses regelbundet i låga antal på sträck vår och höst. Högsta noterade antal på en dag är 45 ex som rastade vid Hamnudden 11 maj 1978.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.