Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Vitkindad gås Branta leucopsis

Ses oftast i små antal i maj och juni. Bästa sträcksiffra under vårsträcket är 1500 ex 20 maj 2014 och under höststräcket 400 ex vid några tillfällen i början av oktober.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.