Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Kanadagås Branta canadensis

Ses sällsynt i mars till juni.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.