Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Prutgås Branta bernicla bernicla.

Prutgås

Bredsandsudde, 3 juni 2004.

Foto: Johan Södercrantz © 2004.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.