Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Prutgås Branta bernicla bernicla.

Prutgås

Bredsandsudde, vecka 22 2007.

Foto: Markus Tallroth © 2007.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.