Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Prutgås Branta bernicla bernicla

Prutgåsen sträcker regelbundet förbi under vårsäsongen 20.5-10.6. Bästa dagssumma är knappt 18.000 som uppnåtts vid två tillfällen, nämligen 27.5 1995 och 25.5 2015. Sydliga vindar gör att vissa prutgäss tar omvägen runt Bredsandsudde på sin väg till Norra Sibirien. Normalt torde dock flertalet passera väl söder om ön utom synhåll. På hösten ses arten regelbundet i måttliga antal.

Första fyndet:

PrutgåsPrutgåsPrutgås

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.