Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Sidensvans Bombycilla garrulus

Regelbunden under senhöst och vinter. Enstaka eller småflockar finns vissa år kvar långt in i maj månad.

Första fynden:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.