Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Bergand Aythya marila

Ses fåtaligt höst, vinter och vår.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.