Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Vigg Aythya fuligula

Ses fåtaligt på vårsträck fram till början av juni och på höststräck från juli och framåt.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.