Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Hornuggla Asio otus

Sällsynt i slutet av maj och på hösten. Jagar smågnagare vilka saknas på Sandön. Döda hornugglor har hittats vid flera tillfällen på ön.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.