Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Jorduggla Asio flammeus.

Jorduggla

Bredsandsudde 23 maj 2005.

Foto: Bertil Johansson © 2005.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.