Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Roskarl Arenaria interpres.

Roskarl

Bredsandsudde 1 juni 2007.

Foto: Markus Tallroth © 2007.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.