Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Roskarl Arenaria interpres

Roskarlen är en fåtalig förbisträckare främst i maj-juni men även i juli-augusti. Ett fynd sent i november. Liksom övriga vadare rastar den då och då vid stränderna.

Första fyndet:

Roskarl

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.