Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Gråhäger Ardea cinerea

Enstaka eller småflockar ses då och då sommartid.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.