Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Ägretthäger Ardea alba

Första fynden:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.