Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Stäppörn Aquila nipalensis

Alla fynd:

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.