Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Kungsörn Aquila chrysaetos

Häckfågel på Gotska Sandön sedan länge. Det är osäkert om kungsörnen häckar varje år. Den viktigaste födan är skogsharar och dessa är vissa år fåtaliga. Arten är sommartid svårsedd då den har ett undangömt levnadssätt.

Första fyndet:

Kungsörn

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.