Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Tornseglare Apus apus

Oregelbundet uppträdande. Ganska sparsam på vårsträck i maj och juni samt på höststräck i augusti. Såvitt känt häckar inte tornseglare på Gotska Sandön.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.