Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Trädpiplärka Anthus trivialis

Trädpiplärka

Vecka 21 2008.

Foto: Krister Nordin © 2008.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.