Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Trädpiplärka Anthus trivialis

Häckar fåtaligt på södra delen av ön. Detta styrks genom revirhållande fåglar och av en varnande trädpiplärka som såg vid Bourgströms mausoleum 23 juni 2006. Allmän på sträck vår och höst.

Första fyndet:

Trädpiplärka

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.