Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Ängspiplärka Anthus pratensis

Allmän på sträck vår och höst. Vårsträcket är i stort sett obevakat. Höstetid kan stora mängder ses sträcka vid Bredsandsudde. Den 29 september 2002 stöttes en flock på 70 ängspiplärkor upp ur skogen vid gamla nationalparken, en urskogslik tallskog. Ängspiplärkan häckar inte på Gotska Sandön.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.