Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Skärpiplärka Anthus petrosus

Ses fåtaligt men regelbundet både vår och höst. Häckar ej på Gotska Sandön.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.