Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Sibirisk piplärka Anthus hodgsoni

Första fyndet:

Sibirisk piplärkaSibirisk piplärka

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.