Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Rödstrupig piplärka Anthus cervinus

Rödstrupig piplärka

Bredsandsudde 23 maj 2008.

Foto: Måns Grundsten © 2008.

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.