Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Rödstrupig piplärka Anthus cervinus

Ses fåtaligt på sträck, huvudsakligen i maj och i september.

Första fyndet:

Rödstrupig piplärkaRödstrupig piplärka

Artlistan

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.