Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Fältpiplärka Anthus campestris

Sällsynt gäst från slutet av maj till juli. Oftast ses enstaka ex. Har minskat på Gotska Sandön liksom i Sverige i övrigt.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.