Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Sädgås Anser fabalis

Ses sparsamt på sträck vår och höst. De högsta antalen har noterats i september och i oktober.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.