Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Spetsbergsgås Anser brachyrhynchus

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.