Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Grågås Anser anser

Ses fåtaligt från mars till oktober.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.