Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Bläsgås Anser albifrons

Några större flockar har noterats i början av oktober. För övrigt sällsynt.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.