Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Gräsand Anas platyrhynchos

Arten noteras på de flesta resor på försommaren i låga antal. Sträckperioderna infaller normalt i april samt i oktober och november. Högsta noterade sträcksumma är 50 ex den 4 juni 2011.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.