Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Kricka Anas crecca

Krickan ses fåtaligt på sträck i maj och i juni. I augusti, september och i oktober är dagssummor på över 30 krickor inte ovanliga. Bästa sträckdag är 4 september 2004 då 367 krickor sträckte förbi Bredsandsudde. Bästa sträckdag på våren är 4 juni 2002 då 30 sträckande krickor inräknades.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.