Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Stjärtand Anas acuta

Arten ses mycket fåtaligt i april, maj och juni. Bästa dagssumman för höststräcket är 412 ex som sträckte förbi Bredsandsudde 9 september 2007.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.