Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Tordmule Alca torda

Småflockar ses fiska och flyga förbi under sommarhalvåret. Sträcker talrikt förbi ön vår och höst. Någon gång ses tordmular stå på öns stränder och då är det säkert fråga om försvagade individer.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.