Fåglar på Gotska Sandön

Artlista : Sånglärka Alauda arvensis

Ses allmänt på sträck vår och höst. Enstaka fåglar ses in i juni månad. Sjungande sånglärkor noteras ibland. Häckning misstänks dock ej.

Första fyndet:

Härifrån

Fåglar på Gotska Sandön. Online sedan 2001.